"Låt maten vara din medicin
Låt medicinen vara din mat"
Hippokrates

Analysmetoder & behandling

Jag utgår alltid från helheten för att hitta orsaken till dina symptom. Som hjälp använder jag mig av en hälsoprofil, ansiktsanalys, hårmineralanalys, matintoleranstest, en rad funktionsmedicinska analyser samt bioresonans. Grow a New Body Program är ett detoxprogram jag arbetar alltmer med för att optimera hälsan eller hjälpa kroppen att läka. 

BioTek matintoleranstest

Matintoleranser är vanliga idag och analyseras inte inom svensk sjukvård. Mer än 80% av immunförsvaret sitter i tarmen och det är ofta grunden till ohälsa. Till skillnad från allergier är intoleranser mer diffusa och det kan dröja upp till 48 timmar innan de ger symptom. Det kan därför vara svårt att förstå vad som orsakar de symptom man har. Desto längre tid man går med obehandlad födoämnesintolerans, desto fler födoämnen riskerar man att bli intolerant mot. Många av födoämnena kommer man att kunna återintroducera efter avslutat program. Jag tillhandahåller BioTeks matintoleranstester där man mäter IgA och IgG antikroppar för närmare 100 olika födoämnen. 

Hårmineralanalys

De flesta mineraler finns inne i våra celler och är därför svåra att mäta i ett blodprov. Genom hårmineralanalyser ser vi vad som faktiskt tas upp i cellen och får ett genomsnitt över ca tre månader. Genom att titta på kvoterna av olika mineraler kan man dra slutsatser om näringsstatusen och ämnesomsättningen i kroppen. Utifrån det lägger vi upp en plan med kost och tillskott för att balansera nivåerna. Det kan vara bra att balansera mineralerna med jämna mellanrum för att se till att kroppen har de byggstenar som behövs. Utöver det får man en bild av hur tungmetallbelastningen ser ut i kroppen och kan få hjälp med avgiftning. 

Bioresonans

I österländsk medicin har man alltid arbetat mycket med energier och det börjar bli alltmer accepterat i väst. Med bioresonans möts öst och väst. Man utgår från att allt har en frekvens som kan mätas och behandlas med en bioresonansenhet.  Jag scannar frekvenserna för de organ vi vill titta på och kan sedan analysera och behandla resultatet. Det kan vara allt från värk till mikrober.

Funktionsmedicinska tester

Funktionsmedicin är ett förebyggande, holistiskt och individualiserat tillvägagångssätt inom vård och hälsasom syftar till att stödja livskvaliteten och förebygga sjukdomar. Varje patient är unik; varje kropp är ett holistiskt system.

Jag har tillgång till över 100 olika analyser från Nordic Labs, den ledande leverantören av funktionella läkemedelstest i Skandinavien.